Spolupracujeme s následujícími společnostmi:

Coalex (Klatovy)

CENTR PCO v.o.s.

SV agency a.s.

Hlídání zdarma

K montáži EZS firmy Jablotron nebo ELDES je nabízena služba bezplatného střežení objektu přes pult centrální ochrany (PCO). Po uplynutí zkušební lhůty si lze střežení ponechat ( od cca 400Kč měsíčně), nebo zrušit a využívat pouze zasílání poplachů na mobilní telefon. Tato služba zahrnuje nepřetržitý dohled nad objektem v případě EZS Jablotron firmou SV Agency a.s., v případě EZS ELDES firmou CENTR PCO v.o.s. dodání a aktivaci SIM karty, nulové poplatky za spojení mezi PCO a EZS a v případě EZS Jablotron 20% slevu na nově uzavřenou pojistnou smlouvu u pojišťovny Kooperativa, k pojištění domácnosti navíc 1000Kč levu k prvnímu pojistnému. Aktivace této služby je nezávazná.

Výhody využití bezpečnostní agentury

  • Pracovníci zásahové služby jsou vycvičeni a proškoleni k setkání s agresivním pachatelem- poradí si s ním lépe než například soused
  • Rychlost zásahu- policie často bývá zaneprázdněna úkoly vyšší priority než je narušení hlídaného objektu, zásahové vozidlo bývá na místě rychleji
  • Objekt je kontrolován a zásahové jednotky jsou v pohotovosti 24 hodin denně
  • V případě technických potíží operátor informuje kontaktní osobu a může i dojednat servisní zásah firmy, která EZS instalovala
  • EZS může být vybavena požárními detektory, detektory úniku plynů, zaplavení... Zprávy o těchto problémech se zobrazí operátorovi PCO
  • Sleva na pojistném objektu u nově uzavřené smlouvy pojišťovny Kooperativa.

Odkazy

Systém OKO 1 (www.oko1.cz)

Pult centralizované ochrany COALEX (www.coalex.cz)
Pult centralizované ochrany CENTR PCO, v.o.s. (www.svagency.cz)
Pult centralizované ochrany SV Agency, a.s. (www.svagency.cz)